درباره گروه


گروه آموزشی علوم درمانگاهی در سال1373 تاسیس گردید.

در حال حاضر (سال 1396) این گروه با چهار نفر عضو هیات علمی (یک نفر دانشیار و سه نفر استادیار) در امر آموزش دانشجویان رشته دامپزشکی در مقطع کاردانی فعالیت می نماید.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند